Hållbarhetsdatabas lanserats av S&P Global


Feb 24, 2021


Analysföretaget Standards & Poor’s Global har lanserat en banbrytande sammanställning av hållbarhetsdata från över 9000 företag. Denna databas syftar till att skapa transparens kring företagens hållbarhetsarbete och utgör tillsammans med dataunderlag från offentliga källor och näringslivet indexet Dow Jones Sustainability Indices, en hållbarhetsranking som placerar företagens prestanda på en skala mellan 0 och 100 ESG-poäng. Martina Cheung, som är styrelseordförande för S&P, menar att företaget har åtagit sig att producera transparent, tillgänglig och jämförbar information om ESG-prestanda som kan bidra till och underlätta för dialoger om hållbarhetsarbete hos företag.


Källa: S&P Global