Delegationen för cirkulär ekonomi får ny ordförande


Jul 25, 2022


Tomas Kåberger, professor inom fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, har blivit utsedd av regeringen till att ta över ordförandeskapet för delegationen för cirkulär ekonomi. Kåberger ersätter därmed Åsa Domeij, agronom och hållbarhetschef på Axfood, som suttit fyra år på ordförandeposten.


Delegationen, som upprättades 2018, har en rad ansvarsområden som inkluderar att utarbeta strategier för omställningen till cirkulär ekonomi och bioekonomi, agera som en knytpunkt för aktörer inom cirkulär ekonomi, utgöra ett kunskapscentrum inom området med omvärldsbevakning och kunskap om utveckling och framsteg inom cirkulär ekonomi samt att identifiera hinder för omställningen och föreslå ändringar till regeringen.


Föreslagna styrmedel från delegationens senaste årsrapport (2022) innehåller bland annat förslag på att införa ROT-avdrag för reparationer av textilier, att omdefiniera avfall som resurs i lagstiftning samt att ge Statistiska Centralbyrån (SCB) ett officiellt uppdrag att följa upp och utveckla data och statistik på resursflöden på nationell nivå.


Tidigare i juni meddelade även regeringen att delegationen kommer att stärkas i form av en tillökning av fyra nya ledamöter samt att delegationen under hösten kommer att inrättas som ett särskilt beslutsorgan hos Naturvårdsverket.


Tomas Kåberger tillträder som ordförande den första september i år.


Källa: Miljödepartementet och Delegationen för cirkulär ekonomi