Föredrag för politiska beslutsfattare

För att kunna ställa om till en cirkulär ekonomi måste varje offentlig organisation arbeta strategiskt med upphandlingsarbetet, dvs. sammankoppla upphandlingar och styrning mot organisations mål, omvärld och leverantörsmarknad. Med andra ord måste man arbeta med cirkuläritet varje dag i organisationen. Det är viktigt att arbetet med cirkulära upphandlingar är förankrat och integrerat i organisationens ledningsnivå och framtagna strategier och mål. Glappet mellan strategiska beslutsfattare och ansvariga för upphandlingsarbetet måste minska samtidigt som användningen av miljöanpassad upphandling måste öka, särskilt vad gäller produkter som har stor miljöpåverkan.


Därför har vi tagit fram ett föredrag specifikt för politiska beslutsfattare som förklarar bakgrunden, syftet och ger en inblick till hur det strategiska arbetet kan och bör se ut i den offentliga organisationen.

Intresserad av att veta mer?


Ring eller maila oss så berättar vi mer.

Strandvägen 7A, 141 51 Stockholm


Mejl: kundservice@icku.se


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77


www.futuense.com

Följ oss på LinkedIn

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 
 

Hitta till oss