Vad gjorde du på E-Waste Day?


Okt 17, 2022


Den 14 oktober var det återigen dags för E-Waste Day, ett initiativ från International Association of Electronic Waste Producer Responsibility Organisations som uppmärksammar vikten av att ta vara på och återvinna elektroniskt avfall. E-Waste Day har uppmärksammats sedan 2018.


International Association of Electronic Waste Producer Responsibility Organisations, även kallat WEEE Forum, är en multinationell förening och ett av världens största kunskapscenter för insamling och hantering av elektroniskt avfall. WEEE Forum grundades 2002 av organisationer från sex olika länder, däribland Sverige, och har idag växt till att inkludera 36 olika organisationer från 25 olika länder. Tillsammans har dem sedan start samlat in 28,5 miljoner ton elektroniskt avfall som sedan antingen har återvunnits eller förberetts för återbruk.


Fokusområdet för WEEE Forums E-Waste Day varierar från år till år, för år 2022 var temat mindre elektronikprodukter. Slagorden var “Recycle it all, no matter how small!”. Med mindre elektronik menas bland annat eltandborstar, brödrostar, kameror och mobiltelefoner.

 

Ungefär åtta procent av mindre elektroniska produkter slängs direkt i hushållssoporna på global nivå. Detta kan låta lite men med hänsyn till att det år 2019 genererades kring 22 miljoner ton avfall av mindre elektroniska produkter blir volymerna i slutändan stora. På europeisk nivå slängs upp till 1,4 kilo elektroniskt avfall per person i hushållssoporna varje år.


När elektroniskt avfall inte sorteras korrekt innebär det att de resurser som produkten består av inte kan återvinnas eller tas tillvara på annat sätt. Att skapa medvetenhet kring förlusten av värdefulla resurser är också vad E-Waste Day syftar till att göra. En annan form av resursslöseri av elektroniska produkter rör alla de olika mobiltelefoner, eltandborstar och hörlurar som inte används längre men som läggs undan i hemmens olika förråd. I ett genomsnittligt europeiskt hem uppskattas det finnas cirka fem kilo avlagda elektroniska produkter.


Om du missade E-Waste Day förra fredagen kan det alltså nu vara tid att kolla igenom förråden hemma och se om det finns elektroniskt avfall där som i stället för att samla damm kan bli till resurs. Det elektroniska avfallet kan du lämna in till elektronikbutiker, El-Kretsens lådor eller till närmaste återvinningscentral. 


Källa: WEEE Forum