ABB:s fabrik i Italien har uppnått noll avfall till deponi


Sep 20, 2021


ABB Smart Powers tillverkningsanläggning i Frosinone i Italien har bara på två år nått sitt mål att man inte ska skicka något produktionsavfall till deponi. Detta stärker ABB:s intentioner att bevara resurser efter att ha lyckats minska sitt generella avfall med 27 % mellan 2013- 2020.


ABB: fabrik öppnades 1969 och är ett center för spetskompetens inom ABB för utveckling och tillverkning av lågspänningsbrytare. Totalt produceras tre miljoner brytare per år. Fabriken har utsetts av de italienska myndigheterna ”till mönsteranläggning för den digitala omvandlingen och för strategier för Industri 4.0 som främjar smart, digitaliserad och uppkopplad verksamhet som ökar effektiviteten i hela värdekedjan.”


Hela fabriken var inkluderad i arbetet med att uppnå noll produktionsavfall till deponi. Personalen har fått gå utbildningar och det var väsentlig för att lära ut, genomföra och bygga upp rätt attityd och kultur. ”Det finns cirka 150 olika uppmärkta avfallscontainrar och separata containrar för papper och kartong samt plast på varje arbetsplats. Samma mängd avfall kodas som tidigare men med ökad sorteringsgrad får man också en högre andel återvinning.”


Källa: pressmeddelande