Återvinningsföretaget Renewcell vill nu fördubbla sin kapacitet


Aug 29, 2022


Det svenska företaget Renewcell som sedan ett år tillbaka håller på att konstruera en återvinningsfabrik i Sundsvall som kommer att bli den största i världen, ska nu, enligt SVT Nyheter, ansöka om ett utökat miljötillstånd i syfte att dubblera sin kapacitet.

 

Återvinningsföretaget använder en teknik som tar fram massa av cellulosa ur använda kläder, det egenpatenterade materialet kallas Circulose. Textilier som till stor del består av cellulosa, såsom bomull eller viskos, bryts upp till mindre beståndsdelar efter att först ha tagit bort knappar, dragkedjor och liknande. Efter att materialet har brutits ner till en sorts sörja separeras föroreningar och material som ej består av cellulosa från produkten som sedan torkas och formas till textilark. På detta sätt kan slutprodukten få samma kvalité som jungfruligt material utan att använda de tusentals liter vatten som är nödvändiga för att producera textil den traditionella vägen.

 

Konsumtionen av textilier på global nivå förväntas de kommande åren stå inför en stor ökning, den nuvarande prognosen är 160 miljoner ton textil per år från 2030. På nationell nivå har konsumtionen av textilier ökat med 40% sedan 2000, vilket innebär att vi i dagsläget i Sverige konsumerar i genomsnitt nästan 15 kilo textil per person och år.

 

Textilproduktion kräver inte bara stora resurser av vatten utan kännetecknas också av höga koldioxidutsläpp och föroreningar av olika plaster och kemikalier. I kombination med det avfall som genereras av avlagda kläder och textilier är därmed ett mer cirkulärt flöde nödvändigt för att kunna nå klimatmålen. Mer återvunna textilier efterfrågas även på marknaden och då efterfrågan nu har visat sig vara större än förväntat vill Renewcell göra en större expansion än tidigare planerat. I nuläget har företaget tillstånd att återvinna 60 000 ton textilavfall per år och nu hoppas de få tillstånd beviljat för att kunna utöka kapaciteten till 120 000 ton per år. Renewcell vill även undersöka möjligheten till att, i ett senare skede, öka kapaciteten ytterligare, till 440 000 ton textilavfall per år.

 

Renewcell planerar att kunna komma upp i fördubblad produktionstakt under 2023 eller början av 2024.

 

 

Källa: SVT , Renewcell & Naturvårdsverket