Delegationen för cirkulär ekonomi får ny ledning


Mar 12, 2024


Under en pressträff släppte regeringen nyheten att Delegationen för cirkulär ekonomi får ny ordförande och vice ordförande – Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning respektive Caroline Andermatt, vd för Myrorna. Den nya ledningen ska knyta delegationen närmare näringslivet, och leda till att företrädare från den privata sektorn bidrar med nya insikter om företagens förutsättningar för omställningen till en cirkulär ekonomi.


Presentation av den nya ledningen


Delegationens nya ordförande, Mattias Philipsson, är sedan 2018 vd för Svensk Plaståtervinning i Motala. Han har tidigare varit chef på Tekniska verken och Svensk Biogas i Linköping. Sedan 2021 har han varit ledamot i Delegationen för cirkulär ekonomi, och 2023 utsågs han till vice ordförande. Som ny ordförande ersätter Philipsson därmed delegationens tidigare ordförande Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola.

 

”Jag ser fram emot att som rådgivare till regeringen upprätta en dialog. Jag tror att den här omställningen bara är möjlig om näringslivet och politiken samverkar” - Mattias Philipsson.


Ny vice ordförande är Caroline Andermatt, som sedan 2011 är vd för Myrorna. Hon har även lång erfarenhet inom ekonomi, kommunikation och hållbarhet inom ICA-koncernen.

Delegationens övriga sittande ledamöter är:


 

Fokus på näringslivets omställning


Som representanter från industrin respektive detaljhandeln ska den nya ledningen styra delegationen mot ett ökat fokus på näringslivets förutsättningar för omställningen.


”Jag har sedan jag tillträdde arbetat med att utveckla delegationen för cirkulär ekonomi för att få ett tydligare näringslivsfokus på verksamheten, och jag är nu mycket nöjd med sammansättningen på de personer som ingår i delegationen” - Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.


Vad gäller näringslivets möjlighet att ställa om och bidra till cirkulär ekonomi är Mattias Philipsson positiv:


”Vi har ett högst vitalt svenskt näringsliv och jag tror att det svenska näringslivet kommer att vara en nyckel i den här omställningen. Grundförutsättningarna i Sverige är synnerligen goda” -Mattias Philipsson.

Kort om Delegationen för cirkulär ekonomi


Delegationen för cirkulär ekonomi, som tillsattes år 2018, är ett rådgivande organ till regeringen som ska bidra till näringslivets omställning till cirkulär ekonomi och identifiera och synliggöra de möjligheter och hinder som företagen möter i det arbetet.


Delegationen har i sitt arbete identifierat tre prioriterade områden som den anser förtjänar särskild uppmärksamhet från regeringen:


  1. God hushållning med råvaror och produkter samt effektiv återvinning är säkerhetspolitiskt viktigt för Sverige och EU, då globala försörjningskedjor och importmöjligheter inte är självklara.
  2. Den organiserade brottsligheten hotar seriösa företag inom avfalls- och återvinningssektorn, vilket kan leda till kostnader för stat och kommuner. Svenska myndigheter måste snabbt intensifiera den fysiska tillsynen för att motverka detta.
  3. Svenska företag och myndigheter behöver medvetandegöras om EU:s strängare krav på cirkulär råvaru- och produktanvändning, eftersom detta kommer bli avgörande företagens överlevnad.