Ny AI-baserad tjänst ska göra det enklare för företag att återbruka


Maj 23, 2023


Foto: PreZero

PreZero, ett internationellt företag inom hållbar resurshantering, lanserar nu på nationell nivå en digital tjänst baserad på AI som gör det enklare för företag att återbruka rationellt och systematiskt. Den storskaliga tjänsten är den första av sitt slag på marknaden.

 

Vill ha tjänster för alla steg i avfallstrappan

 

Den nya tjänsten, GoZero, fyller en tidigare lucka i PreZeros utbud av tjänster. Företaget, vars verksamhet i Sverige har rötter från sent 1800-tal, erbjuder nämligen tjänster inom alla led av avfallstrappan bortsett från det andra steget, det vill säga återanvändning. Återbrukstjänsten kommer därmed att verka som ett komplement till företagets avfalls- och återvinningslösningar.

 

AI för att göra det enklare

 

Liksom andra befintliga återbrukstjänster är grundidén för GoZero att matcha säljare och köpare med varandra för produkter och material som inte längre behövs i den egna verksamheten men som fortfarande är funktionsdugliga. PreZeros tjänst inkluderar däremot en AI-baserad hjälp som gör det enklare för köpare och säljare. Exempelvis hjälper AI:n med att identifiera och skapa hjälptexter vid uppladdning av återbruksprodukter. Mårten Widlund, VD för PreZero Sverige, menar att AI-hjälpen har lagts till då tidigare utredningar och forskning flera gånger har påtalat vikten av enkelhet för att möjliggöra ökat återbruk.

 

Riktar sig till företag och organisationer

 

GoZero riktar sig till företag och organisationer och är därför inte öppen för privatpersoner. Målet är att företag ska kunna återbruka mer i sina verksamheter och kunna hitta andra användare till produkter de inte längre har behov av via en nationell marknadsplattform. PreZeros marknadsplattform kommer att vara öppen för alla företag och organisationer.

 

Första av sitt slag

 

Att tjänsten inkluderar AI är inte det enda som är nämnvärt med GoZero. Produkten är nämligen den första digitala återbrukstjänsten av sitt slag som lanseras på nationell och storskalig nivå. Jämfört med lokala digitala tjänster innebär detta att GoZero kommer att kunna ha ett betydligt större upptagningsområde för produkter och material.

 

Källa: Pressrum - PreZero