Rewins teknik för polyesteråtervinning revolutionerar textilbranschen 


Feb 27, 2024


Till vänster i bild: Anders Arkell, teknisk chef vid Rewin.

Till höger i bild: Niklas Jakobsson, projektutvecklare och en av grundarna till Rewin, placerar katalysatorer i en ugn. Foto: Rewin.

I början av 2021 grundades Rewin – företaget som på kemisk väg extraherar polyesterfibrer från uttjänta textilier. På så vis möjliggör Rewins teknik ett cirkulärt flöde av polyester, som håller samma kvalitet som den jungfruliga råvaran och minskar behovet av nyproducerad polyester, som har en stor klimatpåverkan. Vi har intervjuat Anders Arkell som är teknisk chef på Rewin.


Erfarenhet av plaståtervinning lade grunden för affärsidén


Rewin grundades av Niklas Jakobsson, Henrik Wene och Christian Hulteberg, som alla har erfarenhet av kemisk processindustri. De har även mångårig bakgrund inom plaståtervinning, och det var där som affärsidén tog form efter insikten om de stora mängder textil, i synnerhet polyester, som blir till avfall.


- Själv anslöt jag mig till teamet förra hösten och delar också en bakgrund inom kemiteknik. Min expertis ligger främst i att skala upp processer från laboratoriemiljö till pilot- och demonstrationsnivå, vilket är en viktig del av mitt arbete med Rewin, säger Anders.


Växande efterfrågan skapar möjligheter för hållbara alternativ


Drygt hälften av all textil som produceras idag består av polyester, och efterfrågan på polyester förväntas öka i takt med den växande mode- och textilkonsumtionen.Nyproducerad polyester är ur flera miljöaspekter ett problematiskt material, bland annat eftersom den utvinns av fossil råvara och orsakar stora koldioxidutsläpp i produktionsledet.


I Sverige skickas därtill en stor del av alla uttjänta textilier, som ofta innehåller polyester, utomlands, där de riskerar att förbrännas eller hamna på soptippar. Det finns därmed både ett stort behov, men även stora möjligheter, för storskalig återvinning av den polyester som redan finns i befintliga textilier.


Återvinning för samma ändamål


Den återvunna polyester som finns på textilmarknaden idag kommer i huvudsak från PET-flaskor, vilket inte är optimalt ur ett cirkularitetsperspektiv.


- Att ta PET-flaskor och göra textilier av och kalla det återvunnet anser vi är green washing då det gör att flasktillverkarna måste köpa in mer fossil råvara. Det är alltså ingen nettoförändring i klimatpåverkan jämfört mot om textilierna gjordes av fossil råvara. Vi anser att flaskor ska bli till nya flaskor och att uttjänta textilier ska återvinnas för att kunna bli nya.

Så här går det till


Rewin samlar in uttjänta textilier, som inte kan återanvändas eller repareras, från textilsorterare. Även råvara från industrispill kan användas.


- Idag arbetar vi med textilier med högt polyesterinnehåll, där riktmärket är textil med minst 80 procent polyester. I övrigt kan vi arbeta med en stor bredd i polyestermaterial. Vi har till exempel inga krav gällande färg, tryck eller på att hårda delar som knappar och blixtlås inte får förekomma.

Rewin får in pallar med kläder från olika textilsorterare. För representativa prover från dessa tas borrprover.

Polyestern löses upp med hjälp av ett lösningsmedel, och resterande textilfibrer kan sedan återvinnas av andra aktörer.


- Vår slutprodukt är ett polyestergranulat av samma kvalité som den fossila råvaran. Denna kan sedan användas för att producera alla de polyesterprodukter som finns på marknaden idag och infärgas efter önskemål.

Många potentiella användningsområden

 

Polyestergranulatet kan sedan säljas vidare till exempelvis klädestillverkare, underleverantörer till bilindustrin och företag som handlar med bulkkemikalier, men möjligheterna är många.

 

- Vi har inte låst upp oss mot något segment ännu. Dock ser vi så klart positivt på att gamla kläder kan bli nya. Givet att vi kan nå samma renhet som den fossila råvaran, vilket vi sett i våra tester, så finns det inga begränsningar i användandet av vår produkt.

 

Bättre sorteringssystem är en förutsättning

 

Rewin jobbar för fullt med uppskalningen och bygger just nu en pilotanläggning där processen ska optimeras och olika råmaterial testas. Därefter kommer Rewin stå redo för fullskalig produktion. Men för att detta ska bli möjligt återstår fortfarande en viktig komponent.

 

- Det som hindrar oss från att gå till kommersiell skala i dagsläget är utbyggnaden av system för insamling och sortering av textilier. Nästa år kommer en ny EU-förordning som ställer krav på att alla EU-länder ska samla in hushållstextilier separat. När detta är på plats så måste en utbyggnad av sorteringskapaciteten till. Det är först när detta kommit på plats som det kommer att finnas tillgänglig råvara för oss att jobba med.

 

Det är just i sorteringsledet som Anders bedömer att den största utmaningen för en mer cirkulär textilbransch ligger.

 

- Det finns en stor och växande efterfrågan på återvunnet material från textilindustrin. Denna kan inte tillgodoses i dagsläget. Det finns också tekniker för att återvinna flera olika textila material, men det som håller satsningarna tillbaka är tillgången på sorterade uttjänta textilier. Det är alltså oerhört viktigt att få insamling och sortering på plats så fort det bara går för att möjliggöra en större cirkularitet i textilindustrin. Inte minst Sverige har en lång väg att gå här då det mesta av de kasserade hushållstextilierna går i hushållssoporna och därför inte tillgängliggörs för återvinning.