Nya ledamöter i Delegationen för cirkulär ekonomi


Nov 7, 2023


Regeringen har utsett sex nya ledamöter i Delegationen för cirkulär ekonomi och Svensk Plaståtervinnings vd Mattias Philipsson som ny vice ordförande. Med fler företrädare från industrin knyts Delegationen närmare näringslivet och dess omställning.

 

Delegationen för cirkulär ekonomi

 

Regeringen beslutade 2018 att tillsätta en delegation för cirkulär ekonomi. Delegationen är ett rådgivande organ till regeringen med tre övergripande uppdrag:

 

  1. Delegationen ska bidra till näringslivets omställning till cirkulär ekonomi.
  2. Delegationen ska identifiera hinder för näringslivets omställning till cirkulär ekonomi.
  3. Delegationen ska synliggöra och kommunicera näringslivets möjligheter med en omställning till en cirkulär ekonomi.

 

Delegationen och dess kansli var ursprungligen placerad hos Tillväxtverket men flyttades till Naturvårdsverket i september 2022 då regeringen ville samla liknande initiativ under samma tak.

 

Nya och gamla ledamöter

 

Delegationen, som utses av regeringen, består av en ordförande, vice ordförande och som högst tio ledamöter. Ordförande är sedan tidigare Tomas Kåberger, professor vid Chalmers tekniska högskola. Mattias Philipsson, vd för Svensk Plaståtervinning, som har varit ledamot i Delegationen sedan 2020, kommer alltså nu kliva upp som vice ordförande jämte Kåberger. Nya ledamöter som tillträder är:

 

 

Delegationen består sedan tidigare även av Caroline Andermatt, vd för Myrorna, Mattias Lindahl, professor vid Linköpings Universitet, Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter och Tony Clark, vd för Avfall Sverige. Urvalet av ledamöter baseras på principen att Delegationen ska representera olika branscher som har anknytning till cirkulär ekonomi, samt att de med sin breda kompetens ska kunna bidra till näringslivets omställning.


Tre områden Delegationen anser bör få särskild uppmärksamhet


Tre områden som Delegationen för närvarande pekar ut som prioriteringsområden för regeringen handlar om:

 

  1. Globala försörjningskedjor. Möjligheten att fritt importera råvaror och produkter är enligt Delegationen något som inte ska anses vara självklart. Delegationen konstaterar att god hushållning av råvaror och produkter samt återvinning av dessa har en viktig säkerhetspolitisk aspekt för Sverige och EU.
  2. Den organiserade brottsligheten. Organiserad brottslighet riskerar att konkurrera ut seriösa aktörer inom hantering av avfall och återvinning och kan följaktligen orsaka kostnader för stat och kommuner. Myndigheter behöver snabbt få resurser för att stärka den fysiska tillsynen av verksamheter.
  3. EU:s ökande krav. Företag och myndigheter i Sverige behöver göras medvetna om att EU kommer bli alltmer styrande, med högre cirkulära krav för råvaru- och produktanvändning. Företagens förmåga att uppfylla kraven kommer att bli avgörande för deras överlevnad.

 

Källa: Regeringskansliet pressmeddelande & Delegationen för cirkulär ekonomi