KTH-forskare testar nya affärsmodeller för ett mer cirkulärt samhälle


Mar 5, 2024


Nya och cirkulära affärsmodeller har nyligen testats i stor skala inom ramen för ett projekt under ledning av KTH. Projektet, som uppmärksammats av EU-kommissionen, har testat ett nytt system för tvättstugan som ska möjliggöra en mer resurseffektiv användning av tvättmaskiner och torktumlare.

 

En ny sorts affärsmodell

 

Projektet, som går under namnet ReCiPSS, har pågått sedan 2018 med syftet att identifiera framgångsfaktorer för cirkulära tillverkningssystem. Inom ramen för projektet har man testat så kallade produkttjänstsystem – en modell som innebär att företag inte enbart säljer fysiska produkter, utan även erbjuder reparation och service, till exempel genom leasingtjänster.

 

Över 300 ”betaltvättmaskiner” har placerats ut i privata hushåll och gemensamma tvättstugor, där konsumenterna, i stället för att äga tvättmaskinen, betalar en mindre summa för varje tvätt, och erbjuds reparation, service och utbyte av maskinerna vid behov.

 

Med en sådan affärsmodell kan återanvändningen öka och resursslöseriet minska, samtidigt som det skapar långsiktig lönsamhet för företaget.

 

”Företagen kan dra nytta av att skapa långsiktiga relationer. Initialt kostar det mer eftersom hushållen inte betalar fullt pris för tvättmaskinerna, men våra modeller visar att företagen på lång sikt kan tjäna lika mycket eller mer på dessa tjänster. Och som vi vet kan det ge fördelar att vara en tidig anhängare av en cirkulär ekonomi” - Farazee Asif, projektledare och forskare vid institutionen för produktionsteknik.

 

ReCiPSS-projektet uppmärksammas som ett framstående initiativ i EU-kommissionens databas över projekt och framgångshistorier inom forskning och innovation.

 

Specialdesignade maskiner

 

För att passa den nya affärsmodellen byggdes 333 tvättmaskiner och torktumlare om, i samarbete med vitvaruföretaget Gorenje. Maskinerna utrustades med sensorer för att samla statistik om exempelvis driftsinformation, temperatur och belastning. På så vis kan maskinen ge information om när den behöver underhåll och när det är som mest optimalt att tvätta ur energibesparingssynpunkt.

 

Projektet undersökte även olika typer av erbjudanden i olika prisklasser, där den högsta nivån skulle garantera en helt ny maskin, och där de lägre prisklasserna ger maskiner som renoverats men som har haft en eller flera tidigare användare. 

 

Stora klimatbesparingar och fortsättning av projektet

 

Forskarna inom projektet uppskattar att systemet med de drygt 300 tvättmaskinerna och torktumlarna som testades kan generera årliga intäkter på mellan 90 och 150 000 euro. Klimatbesparingen beräknas uppgå till fyra nettoton koldioxid och mellan 2,8 och 8,3 nettoton material per år.

 

Gorenje kommer därtill att fortsätta samla in data och planerar en fullskalig kommersiell lansering av betaltvättmaskinerna under 2024.

 

Ska vägleda politiken

 

Förutom att undersöka möjligheterna för produkttjänstsystem inom vitvarubranschen, där företagen ofta har kontroll över hela värdekedjan, har projektet även testat effektiviserade flöden för omvänd logistik inom fordonsbranschen, där värdekedjorna ofta är mer komplexa. Syftet var att på det sättet underlätta reparation och återanvändning av gamla bildelar.

 

Utifrån de hinder och problem som identifierats i implementeringen av cirkulära tillverkningsmetoder har projektet även utformat en policyöversikt med förslag som skulle kunna förbättra existerande regelverk och öka den ekonomiska tryggheten för tillverkare som arbetar utifrån cirkulära modeller. 

 

Källa: KTH Nyhet och EU-kommissionen