Samarbete inom möbelåterbruk minskar avfall


Nov 14, 2022


Det pågående samarbetet mellan Sysav och IKEA uppskattas ha räddat ungefär 2000 möbler från att bli avfall, motsvarande 12 ton möbler. Projektet som drivs av återvinningsföretaget och möbeljätten befinner sig nu i en testfas och kommer utvärderas i början av 2023.

 

Sysav, kort för Sydskånes avfallsaktiebolag, är ett miljö- och återvinningsföretag och förvaltar omkring 15 återvinningscentraler runtom i sina regioner. Samarbetsprojektet med IKEA sker i deras återvinningscentral i Norra hamnen i Malmö. På återvinningscentralen har det placerats ut en ”IKEA-hörna” där avställda IKEA-möbler kan lämnas in och fungerar som ett komplement till den befintliga återvinningscentralen. Möblerna hämtas sedan och säljs vidare i Cirkulärbutiken i IKEAs varuhus i Malmö.

 

Samarbetet innebär därför fördelar för båda parter, Sysav som prioriterar ett cirkulärt tänkande slipper att slänga möbler, medan IKEA har fått in mer produkter till sin Cirkulärbutik. ”Tack vare att vi finns på återvinningscentralen har vi fått in betydligt fler möbler till vår Cirkulärbutik på IKEA Malmö. Möbler som ofta annars hade slängts”, säger Theo Verner-Carlsson, Recovery Manager på IKEA Malmö. De största produktgrupperna för återbruk i projektet har varit möbler från vardagsrum, sovrum och matrum.

 

Återbruk av möbler för att sänka utsläppen

 

Statistik över hur mycket avfall som genereras från möbler är i dagsläget knapphändig. Grovsopor, till vilken kategori möbler tillhör, saknar statistik över sammansättning på nationell nivå. En rapport från Naturskyddsföreningen menar dock att möbler och heminredning utgör den mest expansiva konsumtionsgruppen. Konsumtionen av möbler och hushållsartiklar ökade mellan åren 2009–2019 med hela 47 procent, en oroväckande trend med tanke på de stora utsläpp som kommer från produktion och transport av möbler. Rapporten menar även att det finns en diskrepans mellan hur mycket uppmärksamhet textilindustrin får kring negativ miljöpåverkan och hur lite bevakning som har lagts på möbelindustrins klimatavtryck.

 

Att återbruka i stället för att köpa nytt är viktigt för att sänka våra utsläpp. Enligt Naturskyddsföreningens rapport innebär exempelvis att köpa nya köksluckor och bänkskiva lika mycket utsläpp som att måla om skåpluckorna 35 gånger. Vad gäller avfall så är det i synnerhet textilierna som används i hemmen som är den stora avfallsgenereraren.

 

Källa: Sysav & Naturskyddsföreningen rapport