De hjälper företagen att förbereda sig inför produktpassen


Sep 29, 2023


Foto: Chalmers Industriteknik

EU:s initiativ kring digitala produktpass skulle innebära ett betydande framsteg inom cirkulär ekonomi - men också en omfattande utmaning för berörda företag. Chalmers Industriteknik har därför tagit fram en prototyp för produktpassen som ska hjälpa företag i deras omställning. Vi har intervjuat Sophie Charpentier som leder projektet.

 

Information kring projektet

 

Projektet KEEP (Keep Electrical and Electronic Products in the circular system), som finansieras av Vinnova,  sammanför aktörer ur hela värdekedjan för elektriska och elektroniska produkter med syftet att göra produkter mer cirkulära med hjälp av spårbarhetssystem. Den första fasen av projektet påbörjades redan 2018 och bestod då av en förstudie som skulle identifiera effektmål och kartlägga informationsbehovet för olika företag och organisationer.

 

I fas två av projektet tog Chalmers Industriteknik fram prototypen för ett spårbarhetssystem i form av molnbaserad informationsdelningsplattform som kan samla in information om produkten från de olika livscykelstegen. Tanken med prototypen är att den ska fungera likt de föreslagna digitala produktpassen, det vill säga att produkter ska kunna märkas och bära information relevant för producenter, konsumenter och återvinningsaktörer, exempelvis vad gäller produktens ursprung, innehåll och hur produkten har producerats. Informationen kan sedan analyseras, exempelvis via AI, och visualiseras på ett lättillgängligt sätt i en app.

 

Projektet befinner sig nu i slutskedet av fas tre, vilken påbörjades i december 2021 och kommer att avslutas i mars 2024, där målet har varit att vidareutveckla prototypen med hjälp av samarbetspartners till projektet. Exempelvis har Clas Ohlson sedan mitten av sommaren testat prototypen på några av deras solcellslampor. Andra nuvarande samarbetspartners till projektet, utöver Clas Ohlson, är bland annat: Boid, ASCDI, Circularise, Dustin, El-kretsen, Kezzler, Lenevo, Mousetrapper, Norsirk, Scandigruppen, TCO, Telia och TechBuddy. Under denna tredje fas av projektet utgör KEEP också en del av ett större konsortium, Trace4Value, där flera svenska spårbarhetssystem förs samman i syfte att bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi. Trace4Value finansieras också av Vinnova.

 

En testbädd inför kommande EU-lagstiftning

 

Sophie Charpentier, som leder projektet, menar att projekt som KEEP spelar en avgörande roll genom att erbjuda företag möjligheten att testa prototyper av de föreslagna produktpassen.

 

− Projektet kan visa vägen för företag. Lagstiftning innebär omställning i stor skala och det är då bättre för företagen att först kunna börja testa i mindre skala, säger Sophie.

 

Genom att företagen testar och utvärderar prototypen får Chalmers Industriteknik också viktig information om hur produktpassen bör utformas framöver.

 

− Forskningen som görs inom projektet innebär exempelvis att misstag som gjorts kan kommuniceras så att andra kan lära sig från dessa.

 

Chalmers har därmed två roller, dels som koordinerande aktör som säkerställer att samarbetet flyter på mellan samarbetspartners, dels som forskningsaktör.

 

En utmaning i projektet har, enligt Sophie, handlat om interoperabiliteten, det vill säga förmågan hos olika system att fungera med varandra, mellan företagens olika system. Företag använder allt som oftast olika standarder och system vilka inte är kompatibla med varandra. Men även om systemen inte alltid är kompatibla menar hon att samarbetsviljan mellan de olika aktörerna har varit desto större.

 

− Det har varit intressant att se så att så pass många företag har velat vara med i projektet och dela med sig av sina utmaningar.

 

Vem kan testa prototypen?

 

Prototypen som tagits fram i KEEP har tillgängliggjorts för företag att testa och kan laddas ned på GitHub, men då med en icke-kommersiell licens.