Ny anläggning för plaståtervinning blir första av sitt slag i Skandinavien


Okt 24, 2022


Foto: Omni Polymers

I Sverige förbränns fortfarande 87 procent av all plast som lämnats in som avfall. Att inte återvinna plasten utgör en förlust av resurser i stor skala. Det uppskattade värdet av den materiella förlusten i Sverige uppgår till nio miljarder kronor varje år. En orsak till att en så låg procentandel återvinns beror på svårigheten att återvinna flexibla plaster, det vill säga plaster som är gjorda av plastfilm och som ofta består av flera olika skikt där varje skikt har olika egenskaper och är tillverkade av olika typer av plaster. Detta hoppas Omni Polymers ändra på, då deras produktionsanläggning kan återvinna just blandade flexibla plaster.

 

Omni Polymers är ett startup företag i plastbranschen som ägs av TMR Gruppen och Plastonomy. Produkten som företaget tillverkar, från plastförpackningar från de svenska hushållen, är polyolefin pellets som kan ersätta jungfrulig plast i nya produkter. På så sätt skapas ett cirkulärt flöde. Den 13 oktober invigdes Omni Polymers första produktionsanläggning i Ängelholm och intresset var stort, 130 personer från sju olika länder deltog vid invigningen.

Anläggningen kommer kunna ta emot 30 000 ton plast varje år av typen som tidigare ansetts vara svår att återvinna.

 

Produktionsprocessen består av fyra steg, tvättning och torkning av inkommen plast, densitetsseperation, extrudering av plasten (det vill säga att plasten smälts och pressas samman till önskad form) och slutligen kvalitetskontroll. Genom att använda ett slutet system av vattenåtervinning för rening av plasten minskas energianvändningen ytterligare. Produktionsanläggningen kommer kunna producera cirka 20 000 ton polyolefin pellets årligen.

 

Denna nya process för plaståtervinning innebär inte bara ett bättre tillvaratagande av resurser, Omni Polymers målsättning är också att minska sina kunders koldioxidutsläpp med åtminstone 50 procent. Att produktionsanläggningen opererar i Sverige är också, enligt företaget, en förutsättning för att kunna hålla utsläppen så låga som möjligt, då Sverige har en relativt hög andel el från förnybara energikällor jämfört med andra länder i Europa.

 

Källa: Omni Polymers