Goda förutsättningar för ökad återvinning av barriärförpackningar


Mar 27, 2024


RISE, IVL, Svensk Plaståtervinning och Näringslivets producentansvar (tidigare FTI) har nyligen redovisat resultaten från det gemensamma forskningsprojektet Circ Pack, som undersökt möjligheterna till ökad materialåtervinning för barriärförpackningar. Genom att analysera återvinningsbarheten för nya typer av material för flexibla livsmedelsförpackningar, bidrar projektet med nya viktiga kunskaper som kan öka cirkulariteten i förpackningsindustrin.

 

Multilaminat – problematiskt ur återvinningssynpunkt


Ungefär hälften av konsumentplastförpackningarna består av plastfilm, men av dessa är det endast möjligt att materialåtervinna en tredjedel. Detta beror på att dessa förpackningar ofta är tillverkade av så kallade multilaminat, där flera plastsorter ingår ingår i olika skikt. Mulitlaminaten används för att ge förpackningen egenskaper som är nödvändiga för livsmedlens hållbarhet, men försvårar samtidigt materialåtervinning.

Projektet har i stället undersökt möjligheterna för användning av så kallade monolaminat, vilket är plastfilmer som endast består av en plastsort. Kunskapen om monolaminatens återvinningsbarhet har tidigare varit begränsad – en lucka som projektet till stor del nu lyckats fylla.   

 

Involverar hela värdekedjan


Projektet, som pågått under två år, har förutom de fyra ledande projektpartnerna, involverat flera aktörer från hela värdekedjan, däribland:”För att återvinning av dessa förpackningar ska bli verklighet behövde vi involvera och förstå förpackningsindustrin. Varför de använder det material de gör, vilka funktioner förpackningarna behöver uppfylla, vilka utmaningar som finns, och så vidare” – Rickard Jansson, utvecklingsingenjör på Svensk Plaståtervinning och initiativtagare till Circ Pack.

 

Monolaminatens prestanda har testats


Inom ramen för projektet har flera tester genomförts för att fastställa monolaminatens egenskaper ur återvinningssynpunkt. Materialets återvinningsbarhet har testats i RISE:s testbädd för återvinning av plast genom mekanisk återvinning, där monolaminaterna malts ner och smälts om tillsammans med annan återvunnen plastfilm.

Därtill har bland annat materialets elasticitet, slitstyrka och hållfasthet testats, tillsammans med visuella bedömningar av slutproduktens utseende och färg.

 

Lovande resultat


Resultaten från projektet har visat att monolaminatfilmer är återvinningsbara, under förutsättning att en lämplig kombination av tillsatser (bland annat barriärämne och lim) används.


Andra viktiga insikter som projektet bidragit med, och som är nödvändiga för en storskalig användning av monolaminat, är exempelvis hur olika typer av lim påverkar materialets mekaniska egenskaper och återvinningsbarhet.   

De nya kunskaperna har även använts för att uppdatera Svensk Plaståtervinnings och NPA:s manual för plaståtervinning, som vägleder förpackningstillverkare att välja återvinningsbara material.


”Vi har fått svar på många viktiga frågor och kan nu vägleda producenterna kring materialval, sammansättning och design på ett helt annat sätt” – Rikard Jansson.

 

Källa: RISE Pressmeddelande och Svensk Plaståtervinning Pressmeddelande