En ny återvinningsorganisation för däck


Jun 21, 2021


Svensk Däckåtervinning har beslutat att från den 1 januari 2023 skapa ett rikstäckande däckåtervinningssystem i egen regi.


-I takt med att omvärlden förändras och utvecklas, ställs andra krav på verksamheten. Inte minst har kraven på ansvarsfull materialåtervinning som en del av den cirkulära ekonomin ökat. Kraven kommer både från däcktillverkarna och från samhället i övrigt. Den nya modellen ger oss en helt annan möjlighet att arbeta aktivt med att öka samhällsnyttan och samtidigt minska avtrycket på miljön, säger Fredrik Ardefors, vd.


Organisationen har arbetat med planeringen i drygt två år och har påbörjat kontraktering med samarbetspartner för hantering och återvinning av däcken. Ca 90 000 ton däck blir årligen uttjänta i Sverige. I höst kommer placeringen av den nya nationella anläggningen för återvinning offentliggöras. Tanken är att drygt hälften av volymen ska bearbetas där.


Källa: Svensk Däckåtervinning