Ålderdomshem upprättat med noll fossila utsläpp


Aug 8, 2022


Lindeberghemmet i Oslo har certifierats med Excellent enligt BREEAM, världsledande inom certifiering av hållbara byggnader. Byggnadens fasader består av återvunnet aluminium och värms upp av 28 energibrunnar.

 

2017 revs det tidigare ålderdomshemmet för att ge plats åt ett mer högteknologiskt och hållbart bygge. Utöver energibrunnar värms byggnaden även upp med hjälp av 1000 solpaneler på taket. På detta sätt lyckas bygget att använda enbart en femtedel så mycket energi som vanligen krävs för liknande byggnader.

 

Det återvunna aluminiumet innebär att bygget endast använt fem procent av den energi som vanligen krävs för att framställa primäraluminium. Koldioxidutsläppen minskades ytterligare genom att energibrunnarna även användes under själva byggnationen för att generera energi och uppvärmning. Under bygget upprätthölls även en cirkulär arbetsplats där all energi och allt drivmedel kom från närområdet.

 

Ålderdomshemmet rymmer 144 vårdplatser, behandlingsrum samt ett kafé. Genom automatiserad teknik i badrummen, exempelvis toalett med en höj- och sänkfunktion är målet att de boende ska kunna klara sig själva så mycket som möjligt.