Restprodukter från jordbruket blir betong


Nov 22, 2021


ByggVesta, RISE och Strängbetong har i ett gemensamt projekt, producerat hållbar betong genom att tillsätta aska från förbränning av spannmålsskal vid framställning av fjärrvärme. Denna industriella betong har endast halva klimatavtrycket jämfört med traditionell betong.


Rester från jordbruksproduktion, havre- och risskal, används ofta som biobränsle för att skapa fjärrvärme och kvar blir aska. I detta projekt efterbehandlas askan och används istället i betongproduktionen. Man tillsätter omkring en åttondel aska till betongen och på så sätt reduceras cementbehovet till hälften, utan att påverka hållfastheten. Resten av betongen fylls ut med ballast i stället för cement.


Redan i slutet av denna månad avser ByggVesta att använda de första betongelementen i en bostadsfastighet i området Sege Park i Malmö.


Källa: pressmeddelande