Nytt digitalt system för take-way förpackningar


Maj 21, 2021


Nya digitaltjänsten och appen &Repeat har nu framställt ett digitalt pantsystem, där man med hjälp av appen ”&Repeat” och kameran på sin mobiltelefon kan scanna en QR-kod från förbrukade take-away förpackningar. När man scannat returprodukten återvinner man den på sin vanliga miljöstation.


I Sverige används runt två miljarder take-away förpackningar årligen, knappt 20 procent av dessa förpackningar återvinns, vilket i kontrast mot pantburkarna är lite, det vill &Repeat ändra på, de förklarar det som att om man skulle återvinna take-away förpackningar i samma takt som PET-flaskor skulle man minska koldioxidutsläppen med 100000 ton varje år. Det Idag pantas 85% av de burkar som en gång tillverkats.


”Om du köper en take-away och kastar bort den utan att panta så blir värdet på det materialet noll, men om du kastar den i vår station har materialet ett värde, för det blir sålt igen till en återvinnare som betalar för materialet. Vårt sätt att tjäna pengar är att bevara värdet på det producerade materialet. I teorin kan man återvinna en take-away förpackning mellan åtta och nio gånger. Kvaliteten i fibrerna är ofta bra nog att ge en förpackning åtminstone åtta liv. ” – Tor Espen Steinvik, vd på &Repeat.


Källa: &Repeat