Oätna bröd blir till öl


Apr 23, 2021


Varje år slängs 80 000 ton bröd i Sverige, och en tredjedel av alla livsmedel som produceras blir avfall. Brave Brew grundades sommaren 2020 med målet att minska brödsvinnet och uppmärksamma de stora mängderna avfall som Sverige genererar varje år.


Företaget erbjuder tjänsten ”circularity-as-a-service” som bygger på att brygga öl på överblivet bröd från butiker och sedan sälja det på plats i den aktuella butiken. På följande sätt lyckas Brave Brew minska brödsvinnet och främja ett cirkulärt tänkande.


Niclas Tunebro som är en av grundarna på Crumbs (Brave Brew:s egna varumärke) framför att tjänsten är ett utmärkt sätt för butiker att tjäna pengar på samtidigt som de tar ett ansvar för en hållbart planet. Tunebro framför även att det inte är ölet i sig som är självaste lösningen utan systemförändringarna som Brave Brew influerar till. Vidare pekar Tunebro på att “Det kommer att krävas små lokala aktörer för att bygga lokala cirkulära system, system som kommer att vara en viktig del av lösningarna på matsvinnsproblemet”. Brave Brew ärdärmed ett konkret på exempel på hur ett företag som genom sin affärsmodell bidrar till cirkuläritet i samhället.

Källa: Crumbs Beer