Intresserad av att veta mer?


Ring eller maila oss så berättar vi mer.

Hållbar rekrytering

Vi förstår värdet av att få rätt person på rätt plats och hjälper därför företag med hela, eller delar av, rekryteringsprocessen. Oavsett om ni söker en person för en fast anställning eller som en interrimlösning kan vi hjälpa er att hitta er nästa medarbetare. Spara tid och se till att ni får rätt kompetens genom vår långvariga erfarenhet och vårt breda nätverk inom områdena av hållbarhet och cirkulär ekonomi.  

Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess


För att ni ska få den bästa personen för jobbet tar vi ett helhetsgrepp och granskar kompetens, personlighet och önskvärda egenskaper hos sökande för att försäkra att era behov blir tillgodosedda. Beroende på vart ni befinner er i processen kan vi hjälpa er med följande delar:

 

 • Analys av verksamhet och kompetensbehov samt sammanställning av kravprofil.
 • Utformning av utlysning samt annonsering.
 • Hantering av ansökningshandlingar och ett första urval genom prescreening och tester.
 • Strukturerad djupintervju med sökande.
 • Presentation av kandidater för företaget.
 • Intervju hos kund.
 • Uppföljning med kund och medarbetare.

 

Kontakta oss för skräddarsydda lösningar eller fortsätt att läsa om våra tjänster nedan.

Interrimlösningar

 

Behöver ni stötta upp era medarbetare under en period av hög arbetsbelastning eller söker ni specialistkompetens för ett visst projekt? I så fall kan en interrimanställning vara ett bättre alternativ. Det kan även handla om:

 

 • Att fylla en vakans, exempelvis vid föräldraledighet.
 • Att hantera en plötslig sjukskrivning.
 • Att stötta upp vid organisationsändringar, liksom vid sammanslagningar.
 • Att driva utvecklingsprojekt för att föra verksamheten vidare.

 

I det fall att ni överväger vilken anställningsform ni bör välja kan vi agera rådgivande för att se till att era behov uppfylls på bästa sätt.

 

Specialistrekrytering

 

Vid specialistrekrytering är kompetens inom rekryteringsområdet extra viktigt. Detta gäller inte minst inom områdena av hållbarhet och cirkulär ekonomi då konsumenter, investerare och långivare ställer allt högre krav på hur företag arbetar med dessa delar. Vi ser till att ni får den spetskompetens som ni behöver för att komma längre med ert hållbarhetsarbete.

 

Chefsrekrytering

 

Oavsett bransch är givetvis ledarskap en av de viktigaste egenskaperna hos en chef. Engagemang för kunder, medarbetare och företaget i stort ska inte heller glömmas bort. Vid chefsrekrytering analyserar vi kandidater på djupet och ställer de svåra frågorna för att ni ska få alla de egenskaper som är viktiga för ert företags framgång. Konkurrensen mellan företag om kompetenta ledare är hög – vi är därför inte heller rädda för att tänka utanför ramarna för att hitta rätt person åt er.

 

Second opinion

Second opinion innebär att vi kommer in i ett senare skede av rekryteringsprocessen och hjälper er att göra djupare analyser av era slutkandidater. På detta sätt kan vi både effektivisera och kvalitetssäkra er process. Second opinion är i synnerhet en väl värd investering när det gäller tillsättning av chefs- eller specialistroller.

Strandvägen 7A, 141 51 Stockholm


Mejl: kundservice@icku.se


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77


www.futuense.com

Följ oss på LinkedIn

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss