Ny metod för miljövänlig återvinning av solceller från Chalmers


Apr 19, 2023


Ny kemiforskning från Chalmers tekniska högskola har lyckats återvinna tunnfilm-solceller med en ny effektiv och skonsam metod. Forskningen öppnar upp möjligheten för fler böjbara och högeffektiva solceller på marknaden.

 

De mest effektiva solcellerna har liten marknadsandel

 

I korthet kan solceller delas in i två grupper; de baserade på kisel, vilka för nuvarande står för 90 procent av solceller på marknaden, och tunnfilm-solceller, vilka är de, i särklass, mest effektiva solcellerna på marknaden idag. Tunnfilm-solceller är dessutom böjnings- och anpassningsbara vilket gör dem attraktiva för en rad olika användningsområden där kiselsolcellerna inte kan nyttjas. Att tunnfilm-solceller står för en sådan liten del av marknaden, trots sina fördelar, beror dels på att de metaller som används kännetecknas av hög efterfrågan, dels på att samma metaller följs av en växande mängd produktionsavfall, där avfallet är en blandning av värdefulla metaller och farliga ämnen. Att kunna återvinna dessa metaller skulle således både ha ekonomiska och miljömässiga fördelar då metallerna kan användas i nya produkter.

 

Miljövänlig återvinning för silver och indium

 

Inom gruppen tunnfilm-solceller finns det flera underkategorier. Den tunnfilm-solcell som har använts för det aktuella forskningsprojektet vid Chalmers kallas för Cigs (copper indium gallium selenide) och består av ett skikt av olika metaller där silver och indium ingår. Både silver och indium präglas av ovanstående problematik vad gäller efterfrågan och produktionsavfall. Äldre metoder för att återvinna dessa metaller kräver dessutom hög värme och en stor mängd kemikalier, vilket både är kostsamt och miljöovänligt. Den nya metoden som forskarna vid institutionen för kemi och kemiteknik vid Chalmers har utvecklat har samma utfall som tidigare metoder men kan istället göras genom en mer miljövänlig och kostnadseffektiv process. Den nya processen kräver inte hög värme utan sker i rumstemperatur och med en mindre andel kemikalier. Med den nya processen har forskarna lyckats visa på en återvinningsgrad av 100 procent för silver, och 85 procent för indium. Läs mer här.

 

Källa: Chalmers tekniska högskola