Lastbilskylskåp från återvunna PET-flaskor


Jan 24, 2023


Transportföretaget Gordon utökar sin fordonsflotta av lätta lastbilar med kylskåp gjorda från återvunna PET-flaskor. Stena Recycling har nu även meddelat att kylskåpen efter användning ska kunna återvinnas igen upp till 90 procent.

 

Hållbarhet i fokus för last-mile företaget

 

Gordon är ett så kallat last-mile företag, det vill säga att de ansvarar för den sista delen av utkörning av varor till kunderna, som transporterar kylvaror i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bland deras kundlista återfinns bland annat Ica, Coop och HelloFresh. Företaget har på flera olika sätt åtagit sig att arbeta för att minska klimatavtrycket från transport och medverkar i en rad olika forskningsprojekt på området. Exempelvis håller Gordon på att utveckla en eldriven kylbil som ska minska både utsläpp och buller. Ett annat initiativ som de har lanserat är ett cirkulärt system med återanvändbara väskor som hämtas upp i efterföljande leveranser.

 

Lastbilskylskåp i återvunnet material

 

Det senaste tillskottet i Gordons hållbarhetslösningar är lastbilskylskåp där isoleringen är gjord av återvunna PET-flaskor. Isoleringsmaterialet tillverkas av företaget Armacell och innehåller för varje kylskåp 4367 PET-flaskor av 0,5 litersmodellen. Materialet tillverkas från PET-plast som inte längre kan återvinnas och återanvändas som livsmedelsförpackningar. Kylskåpen är de första i Norden som är tillverkade av återvunnen PET-plast och FNA-certifierade av RISE.

 

Material med många fördelar

 

Genom att använda materialet ArmaPET från Armacell minskas koldioxidutsläppen med 245 kilo per kylskåp jämfört med de andra vanliga isoleringsmaterialen. Jämfört med de andra isoleringsmaterialen, liksom XPS/EPS och Polyuretan, har ArmaPET dessutom längre livslängd, högre hållfasthet och bättre isoleringsförmåga över tid. Detta innebär att materialet under sin livslängd kommer att ge lägre energiförbrukning, lägre vikt och mindre miljöbelastning. En annan fördel är att ArmaPET, till skillnad från sina konkurrenter, faktiskt går att återvinna. Stena Recycling har, liksom tidigare nämnt, kungjort att de kommer kunna återvinna kylskåpen till 90 procent. På sikt är förhoppningen även att den procentandelen ska kunna ökas.

 

Källa: Gordon pressmeddelande