Nya regler för att öka återanvändning av elektronik


Jul 18, 2022


I enlighet med de rekommendationer som föreslogs i den statliga utredningenAnvänd det som fungerarhar regeringen nu fattat beslut om regler som utökar producentansvaret, vilka kommer att införas vid årsskiftet.


Utredningen uppskattar att kring 20–25 miljoner telefoner finns lagrade i landets hushåll. Detta trots att det pågår en betydande andel återanvändning människor emellan såväl som genom kommersiella och ideella aktörer. Att lämna telefoner för återanvändning anses dock av många som krångligt och förenat med risker, bland annat finns rädslan för att personlig information som finns i telefonen kan överföras till nästa användare. Eftersom återanvändning av telefoner är en mer hållbar lösning jämfört med återvinning kommer en del av regeländringarna därför innebära att producenter behöver informera om hur information i telefonen kan raderas och fabrikåterställas inför återanvändning. Detta gäller även för surfplattor och bärbara datorer.


I linje med utredningens rekommendationer kommer regeringen även att införa krav för producenter till att börja använda olika typer av incitament, exempelvis ekonomiska, för att konsumenter ska återanvända eller återvinna sina avlagda elektronikprodukter.


Källa: Miljödepartementet och SOU 2021:26