Nordiska rådet – en nordisk strategi för återvinning av vindkraftverk behövs


Nov 15, 2021


Byggnationen av vindkraftverk i Norden har de senaste årtionden accelererat kraftigt, vilket anses vara ett viktigt bidrag till den gröna omställningen. Men snart behöver många av dem bytas ut och vad kommer då att hända med de gamla vindkraftverken?


Nedtagningarna av vindkraftverken måste ske på ett säkert sätt och återvinning av avfallet behöver ske på ett hållbart sätt. För att uppnå detta anser Nordiska rådet att det krävs en gemensam nordisk strategi. Avfall som behöver återvinnas ordentligt är till exempel kompositmaterial från vindkraftsindustrin, främst från vindkraftverkens vingar. Därför rekommenderar Nordiska rådet att Nordiska ministerrådet tar fram denna strategi.


Avfallsproblematiken kring vindkraftsindustrin kommer att intensifieras allt eftersom fler vindkraftverk kommer att byggas ut och allt fler behöver bytas ut, till exempel räknar man att till 2030 behöver 3400 av 4200 vindkraftverk i Danmark tas ur bruk. Även Norge ser utmaningarna.


Källa: pressmeddelande