Återvinning av plast ur avfall


Sep 13, 2021


Stockholm Exergi och SÖRAB har tillsammans uppfört en anläggning för att bland annat sortera ut plast från brännbart avfall i hushållsavfall. Plasten kommer sedan att skickas till Svensk Plaståtervinningsanläggning i Motala och kan komma att användas för att tillverka nya plastprodukter. Plast utgör 15 procent av den brännbara fraktionen.


Anläggningen ligger vid Brista kraftvärmeverk i Märsta, är toppmodern och helautomatisk. Ingen manuell sortering eller hantering av material som ska återvinnas förekommer. Transporterna äger rum via transportband utan hjälp av lastmaskiner, även transporten av inkommande material från bränslebunkern till plaståtervinningsanläggningen.


Brista Eftersorteringsanläggning i siffror


  • Varje år tas emot 140 000 ton material. Det blir ca 40 ton avfall i timmen.
  • Närmare 18 000 ton plast sortera ut och 2 500 ton metall varje år.
  • På en dag sorteras ut drygt 30 tonplast. Det motsvarar en långtradaremedplastbalar. Vid full produktion kommer man kunna sortera 60 ton plast/dag .
  • Varje dag sorteras ut 8 ton metall. Det motsvarar en container.
  • 1 ton plast motsvarar cirka 2 ton mindre koldioxid i atmosfären.
  • Anläggningen gör det möjligt att minska CO2-utsläppen från varje ton avfall som förbränns från ca 400 kg CO2 för osorterat avfall till 100 kg CO2.


Källa: Pressmeddelande och Sörab.se