Om ICKU

ICKU – det självklara valet för omställning till cirkulära upphandlingar och inköp

I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra planeter med jordens resurser, utan större hänsyn till medföljande konsekvenser. Vetskapen om att vi måste lämna köp-, slit- och slängkulturen bakom oss, återanvända och återvinna material mycket mer än vad vi gör idag och få till cirkulära materialflöden har funnits länge. Men omställningen med hur och med vilka medel vi ska komma dit går dock mycket långsamt.


ICKU är ett utbildningsföretag som vill bidra till kundens och samhällets omställning från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi genom att öka kunskapen om cirkulära upphandlingar och inköp. Genom vår mångåriga erfarenhet av hållbarhetsarbete och cirkulär ekonomi vet vi vad som fungerar i verkligheten för kunden. Vi höjer kundens kompetensnivå och hjälper kunden att ställa cirkulära, hållbarhets- och miljökrav i upphandlingar och inköp. Vi är specialister inom omvärldsbevakning och erbjuder skräddarsydda nyhetsbrev enligt kundens behov.


Vår vision är att alla produkter och varor en dag ska vara cirkulära, i ett samhälle där vi tillsammans minimerat avfall och maximerat användning av sekundärt material. ICKU ska vara med och bidra till det övergripande målet för miljöpolitiken, dvs generationsmålet. Detta mål definieras av riksdagen ”att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”


ICKU är en del av Futuense AB: 559237-2865

ICKU erbjuder:

Utbildningar

Kravstöd vid upphandlingar och inköp

Nyhetsbrev.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Strandvägen 7A, 141 51 Stockholm


Mejl: kundservice@icku.se


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77


www.futuense.com

Följ oss på LinkedIn

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss