Anläggning för fosforåtervinning snart på plats i Helsingborg

Maj 23, 2024

Miljöföretaget Ragn-Sells har fått miljötillstånd för byggande av en anläggning för återvinning av fosfor från avloppsslam i Helsingborg. Fosfor är en av de huvudsakliga beståndsdelarna i mineralgödsel, och målet med den nya anläggningen är att jordbruken ska kunna ersätta importerad fosfor med lokalt producerad återvunnen fosfor – något som gynnar både klimat och ekonomi.

 

Fosfor återvinns ur förbränt avlopsslam


Efter en lång rättslig process har nu Ragn-Sells fått tillstånd att bygga en anläggning för fosforåtervinning i Helsingborg. Återvinningsprocessen bygger på den så kallade Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining, och som utvinner mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam.

 

Bidrar till ökad självförsörjning


Idag kommer en stor del av den fosfor som används till mineralgödsel från gruvor i framför allt Ryssland och Marocko. Syftet med den nya anläggningen är därför bland annat att framställa ett hållbart och lokalt alternativ för att minska importberoendet och klimatpåverkan.


”Vi ser att både de svenska och europeiska jordbruken lider av kostnadsökningar efter Rysslands invasion av Ukraina samtidigt som matförsörjningen i hela världen är allvarligt hotad eftersom klimatförändringar, krig och brist på insatsvaror slår extra hårt mot jordbruket” – Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells.

 

Stora klimatvinster med fosforåtervinning


Utvinning och behandling av jungfruliga råvaror står för nästan hälften av de globala klimatutsläppen, enligt uppgifter från FN. Användning av återvunnen fosfor utgör ett mer hållbart alternativ som kan minska tungmetaller i livsmedelskedjan, samtidigt som dess tekniska egenskaper är likvärdiga med den jungfrulig råvaran.


Den nya fabriken i Helsingborg kommer hantera upp till 30 000 ton slamaska per år, vilket kommer resultera i 15 000 ton fosfor i form av kalciumfosfat per år.


”Genom att ta vara på fosforn ur förbränt avloppsslam tar vi bort utsläpp som motsvarar cirka 20 000 ton koldioxid varje år bara med den här fabriken, samtidigt som vi kan bidra till en säkrare matförsörjning i Sverige och i Europa” – Anders Kihl.

 

Källa: Ragn-Sells Pressmeddelande

unsplash