Falun är bästa avfallskommunen


Jun 14, 2021


Varje år utser branschorganisationen Avfall Sverige landets bästa kommun på avfallshantering och i år blev Falun vinnare.


– Det är verkligen superkul! Det är något som både vi och alla kommuninvånare ska känna stolthet över, säger Micael Grandin, produktchef för Återvinning på Falu Energi & Vatten.


Det som har varit utmärkande för Falun har varit nöjda kunder, förnybara drivmedel i bolagets fordon och mängden matavfall som resulterat i biogas och biogödsel. Falun har varit bland de bästa kommuner sedan 1990-talet. På senare år har man även börjat arbeta förebyggande för att minska avfall från hushåll genom att skapa bättre återvinningsmöjligheter på återvinningscentralerna men också introducera lokala återbruk.


Landets kommuner rapporterar in sin statistik till Avfall Sverige som sammanställer resultatet. Totalt är det 16 nyckeltal inom kategorierna förebyggande och avfallsmängder, återvinning av material och matavfall, miljöeffekter och kvalitet i insamlingen samt kundnöjdhet. Nyckeltalen bedöms därefter utifrån miljönytta och prioritet. Kostnader och avfallsavgifter är dock exkluderade från indexet.


Tvåa och trea blev Ängelholms kommun och Kristianstad kommun.


Källa: Falu Energi & Vatten AB, Avfall Sverige