Cirkulära system del av nödvändiga åtgärder för att bryta fossila inlåsningar visar ny kunskapsöversikt


Okt 31, 2022


En ny kunskapsöversikt från Lunds universitet, Svenska Miljöinstitutet och Cambridge University identifierar hur plastproduktionens beroende av fossila råvaror beror på olika typer av inlåsningar. De fossila inlåsningarna finns i hela plastens globala värdekedja och skapar en tröghet för omställningen. För att kunna bryta dessa inlåsningar föreslås koncentrerade insatser inom tre områden, smart användning, förnybara råvaror och cirkulära system.

 

Rapporten belyser fem områden som på olika sätt präglas av fossila inlåsningar, produktion, användning, avfallshantering, industriell organisation och policy och styrning. Fredric Bauer, biträdande universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid LTH och medskrivare till översikten menar att kunskap om dessa inlåsningar är viktig för att kunna skapa förändring.

 

”Vår översikt visar hur starkt plasten är låst till fossila resurser som olja och gas genom hela livscykeln. Vi måste bli mycket mer medvetna om dessa kopplingar om vi ska kunna göra förändringar”- Fredric Bauer, forskare vid Miljö- och energisystem vid LTH.

 

Vad gäller produktionen är många av de processer och system för att producera plast integrerade med fossila råvaror, exempelvis genom att det ofta är samma företag, eller företag i nära anslutning, som både processar olja och gas och som producerar plast. Inom ett annat område, användning, beror inlåsningen främst på de förväntningar som konsumenter har på förpackningar och andra produkter, i form av pris, utseende och egenskaper. Detta gör det svårt för konkurrerande förnybara alternativ att slå sig in på marknaden.

 

Policy och styrning, ett område som kan tvinga fram förändring, har enligt översikten historiskt sett varit både fragmenterad och svag. Starka intressen som genom lobbyverksamhet försöker ändra eller mildra interventioner innebär att policy och styrning förlorar sin verkningskraft. Nya initiativ liksom förbudet mot engångsplast och ett ökat fokus på cirkulära system utgör däremot positiva trendbrott.

 

Fredric Bauer menar att förändring av plastproduktionen kan iscensättas genom insatser inom tre olika områden, smart användning, förnybara råvaror och cirkulära system. Om den nya trenden inom policy och styrning håller i sig anser Bauer också att inlåsningarna kan brytas.

 

Plast är ett otroligt komplext område. Men med tydliga mål, bättre kunskap om vad som hämmar omställningen, och en starkare styrning på sikt, kan vi förhoppningsvis vända utvecklingen”-Fredric Bauer, biträdande universitetslektor vid Miljö- och energisystem vid LTH.

 

Källa: Lunds universitet