Nytt fiberbaserat och återvinningsbart ska ersätta fossilbaserade skyddsförpackningar


Okt 3, 2022


När allt fler lagstiftningsinitiativ nu syftar till att begränsa eller helt förbjuda fossilbaserade skummaterial i förpackningar ökar behovet för nya material som kan ersätta de gamla. Stora Enso har sedan november 2021 drivit ett pilotprojekt för ett nytt material, Papira, som är återvinningsbart såväl som bionedbrytbart.

 

Skummaterial är i nuläget svårt att återvinna, då det oftast består av så kallade härdplaster, det vill säga plast som hårdnar vid uppvärmning och som inte kan göras mjuk igen. Att ersätta fossilbaserade skummaterial är därför essentiellt för att vi ska kunna övergå till en mer cirkulär ekonomi.

 

Papira är producerat från träcellulosa, där råvaran är hämtad från skogar i Norden. Dessutom har producenterna lyckats uppnå en 100 procent fossilfri produktionsprocess där enbart vatten och luft behöver tillföras för att skumma materialet. Det är således helt fritt från farliga kemikalier, lösningsmedel och drivmedel. Materialet kommer kunna återvinningssorteras som papper vilket är en stor fördel då den således lätt kan sorteras med samma kartong som den kom med. Enligt Stora Enso är materialet både formbart och kan lätt skäras med hög precision, vilket är nödvändigt för att kunna uppnå Stora Ensos ambition om att Papira ska bli det nya standardmaterialet inom förpackningsvärlden.

 

Stora Enso har under flera år arbetat med start-ups inom utvecklingsområdet för biobaserade material i syfte att på sikt helt ersätta fossilbaserade material. Papira utvecklades exempelvis ursprungligen av start-up företaget Cellutech, vars affärsmodell baserades på att accelerera och kommersialisera idéer och nya framsteg från forskningsvärlden. Cellutech köptes sedan upp av Stora Enso under 2018.

 

Det biobaserade förpackningsskummet är nu en av fyra finalister i Packaging Europes Sustainability Awards 2022 inom kategorin förnybart. Vinnaren kommer att presenteras den 14 november 2022.

 

Papira är i dagsläget fortfarande i pilotstadiet och säljs ännu inte på marknaden. Först ska materialet utvärderas för att kunna certifieras som återvinningsbart som papper samt biologiskt nedbrytbart. Det pågår även undersökningar för att fastställa hur Papira kan förbättra koldioxidavtrycket för förpackningar. För de som inte kan vänta med att testa det nya materialet finns däremot redan nu möjligheten till att anmäla sig som pilottestkund.

 

 

Källa: Stora Enso