Kommunerna tar över ansvaret för båtavfall


Maj 15, 2023


Den första maj i år tog kommunerna över ansvaret för avfallet från fritidsbåtar. Målet är att göra det lättare för båtägare att göra rätt – och därmed minska nedskräpningen längs kusten.

 

Uppdaterat EU-direktiv ska minska den marina nedskräpningen

 

Bakgrunden till regeländringen är den uppdatering av direktiv som har gjorts på EU-nivå. Syftet med uppdateringen är att förbättra mottagningen av avfall, både toalettavfall och annat avfall, och därmed minska nedskräpningen som sker runtom Europas kuster. En stor del av det avfall som inte hanteras korrekt kommer från just fiske- och fritidsbåtar vilket är varför EU har valt att inkludera dessa och harmonisera lagarna inom EU.

 

Ska bli lättare för båtägare

 

I samband med att kommunerna tar över tillsynsansvaret ska även kraven på hamnarna skärpas. Bland annat ska fritidsbåtshamnarna se till att de har rätt kapacitet för att hantera avfallet, ha mottagningsanordningar som faktiskt fungerar samt ansvara för att dessa repareras utan dröjsmål om de är trasiga. Dessutom blir hamnarna skyldiga att rapportera in en plan för mottagande och hantering av avfall till kommunerna. Det kommer även att införas sanktionsavgifter för de fall där deras avfallshanteringsplan inte uppfyller kraven.

 

Enligt Lina Petersson, miljöhandläggare på Transportstyrelsen, kommer regeländringarna förhoppningsvis leda till bättre tillgång av tömningsstationer för toalettavfall i hamnarna och därmed göra det lättare för båtägare att göra rätt. Utav de ungefär 2500 fritidsbåthamnar som finns i Sverige har i dagsläget enbart 450 av dessa en tömningsstation för toalettavfall. Ytterligare en problematik har handlat om att en del av dessa tömningsstationer har varit trasiga under hela båtsäsonger.

 

Nedskräpning leder till övergödning

 

Nedskräpning av toalettavfall från båtar skapar inte bara problem i närmiljön, i form av spridning av bakterier, det bidrar även till övergödning. Toalettavfall innehåller nämligen näringsämnena kväve och fosfor, vilket göder alger. Det är också sedan tidigare förbjudet att släppa ut toalettavfall i hav, sjöar och inre vattendrag i hela Sveriges sjöterritorium.


Källa: Transportstyrelsen & Transportstyrelsen pressmeddelande