Stadskontoret ska se över regler för direktupphandling


Jun 21, 2021


Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränserna och nya regler om dokumentation av och riktlinjer för direktupphandlingar introducerades. Regeringen har nu gett i uppdrag till Stadskontoret att se över reglerna för direktupphandling. Man vill utvärdera effekterna av de ändrade reglerna och skaffa sig kunskap om ifall justeringar behövs av bland annat direktupphandlingsgränserna.


En lagrådsremiss, ett förenklat upphandlingsregelverk, beslutades om den 3 juni 2021. Förslaget innebär att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena.


– Nu tar vi ett bredare grepp och ser även över övriga direktupphandlingsgränser, säger civilminister Lena Micko.


Källa: regeringen