Integritetspolicy för ICKU

ICKU är ett varumärke och en del av företaget Futuense AB. Under varumärket ICKU bedrivs utbildning, konferenser, samt publicering av nyhetsbrev och genomförande av rekrytering. I samband med ICKU:s verksamhet samlas det in personuppgifter för att ICKU:s tjänster ska kunna erbjudas.


Vid besök på vår hemsida och information om hur vi använder oss av cookies, läs vår cookiepolicy på www.icku.se.


Insamling av personuppgifter


Dina person personuppgifter kan komma att samlas in när du registrerar dig för någon tjänst eller produkt som tillhandahålls av oss.


För att kunna ta del av våra nyhetsbrev måste du ange mejladress, namn, titel och vilken organisation du företräder. Vad gäller utbildningar och konferenser efterfrågas även telefonnummer och faktureringsadress.


Skydd och lagring av dina personuppgifter


Vi är måna om Er personliga integritet och att Era personuppgifter som vi behandlar ska skyddas enligt gällande personuppgiftslagstiftning.


För att erbjuda våra kunder en hög säkerhet, vidtar vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för de personuppgifter vi samlar in och behandlar.


Dina personuppgifter används för att kunna kommunicera med dig och leverera vad vi har avtalat om. Personuppgifter kan komma också att användas för affärs- och metodutveckling, statistikändamål, marknads- och klientanalyser, riskhantering samt för marknadsföringsändamål.


Dina personuppgifter kan lagras på våra datorer eller/och även i molntjänster som tillhandahålls av tredje part. Dina personuppgifter behandlas inte av tredje part, men de har dock tillgång till uppgifterna för lagring.
Ifall överföring av uppgifter utanför EU/EES aktualiseras, sker detta i överenskommelse med tillämplig personuppgiftlagstiftning.


Vi sparar uppgifterna så länge de är nödvändiga med beaktande av ändamålet för behandlingen och enligt de lagkrav som ställs. Lagring sker till 10 år efter sista användningstillfället. Därefter raderas de från vår databas.
Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är ditt samtycke och för att vi ska kunna fullfölja vårt åtagande enligt avtal.


Personuppgiftsansvarig


Futuense AB, organisationsnummer, 559237-2865, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som tas upp i denna policy. Om du har frågor angående dina uppgifter vänligen mejla oss på kundservice@icku.se.


Denna policy antogs 25 februari 2021

Strandvägen 7A, 141 51 Stockholm


Mejl: kundservice@icku.se


Telefon: +46 (0) 763-22 42 77


www.futuense.com

Följ oss på LinkedIn

Vill du att vi kontaktar dig?

 
 
 
 
 

Hitta till oss