Vasakronans ambition- att återvinna och återbruka ett helt hus

maj 24, 2021 | Nyheter

Fastigheten Kromet i Göteborg ska demonteras. Istället för att hantera avfallet som vanligt har Vasakronan satt som ambition att återvinna och återbruka hela huset.

Kromet som ligger vid Hisingsbrons fäste, byggdes på tidig 80-tal. Nu ska istället en helt ny byggnad, med stomme av trä, byggas. Huset kommer att vara på totalt 37 000 kvadratmeter och innehålla kontor, bostäder och verksamheter. Man avser att bygga i början av nästa år.

– Vår ambition är alltid att bevara så mycket som möjligt av gamla fastigheter, renovera och bygga om. Men den här gången gick det inte, säger Magnus Tengberg, Affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Vasakronan. Det måste bli nytt då det finns risk för översvämningar.

Allt material från demonteringen återanvändas och förbrukas, det är i alla fall huvudmålet. Betong, beläggning, undertak, fasad, interiöra partier och material, isolering, gipsskivor och olika typer av installationer ska tas hand om och mycket ska användas i den nya byggnaden. Andra delar kan också återbrukas i andra byggprojekt.

– Vi vill utveckla nya samarbeten med leverantörer. Det kan både handla om att förädla material och skapa en marknad för återbrukat material. Vi vill också designa och bygga utifrån ett cirkulärt tänk. Ambitionen är att fastigheterna ska få en så lång livstid som möjligt, säger Magnus Tengberg.

Källa: Vasakronan