Stor forskningssatsning för framtidens hållbara industri

feb 24, 2021 | Nyheter

forskningssatsning

Luleå tekniska universitet satsar 28 miljoner på ett nytt forskningsprojekt som ämnar att främja ett hållbart samhälle. Projektet, kallat Creaternity, ska bestå av forskare inom en variation av forskningsämnen samt en ny forskarskola. Inkorporering av spetsteknik inom telekommunikation, artificiell intelligens och sensorer ska hjälpa satsningen att använda digitaliseringen för att utveckla nya metoder för omställning till en hållbar industri.
Universitetet menar att design av ”…produkter som kan återvinnas, uppgraderas och återanvändas” kommer att vara en konkurrenskraftig faktor inom framtidens industri. Av denna anledning är syftet med projektet att tillgodose ökande behov av metoder för hållbar resurs- och energianvändning. Creaternity ämnar bland annat att utföra livscykelanalyser av materials cirkulära flöden och påverkan på människor och samhället i stort.
Källa: LTU