ICKU - kunskap om

ICKU erbjuder utbildningar inom cirkulära upphandlingar och inköp. Vi hjälper er att ställa om från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi med konkreta utbildningar som enkelt kan appliceras i er dagliga verksamhet.

Utbildningar

Det är ett faktum att vi behöver komma ifrån slit- och-släng-samhället vi lever i idag och att vi behöver ställa om produktion och konsumtion från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi.

Upphandling och inköp

Alla måste göra sitt för att vi inom den korta tiden som är kvar till år 2030 ska ha ställt om till en cirkulär ekonomi. Vi hjälper er, oavsett om ni är ett offentligt organ eller ett företag, att göra en genomsyn av alla relevanta policydokument så att de går hand i hand med era uppsatta mål. 

Nyhetsbrev

I dagens globaliserade informationssamhälle där allt går snabbare är det viktigt med en aktuell och bred omvärldsbevakning då händelser från olika delar av världen kan påverka din verksamhet direkt.

Nätverk

Vi på ICKU tror på att samverkan leder till högre effektivitet och produktivitet. Samverkan är också nyckeln till att föra ICKU:s vision om ett mer cirkulärt samhälle framåt.

ICKU – det självklara valet för omställning till cirkulära upphandlingar och inköp

I Sverige, med 10 miljoner invånare och cirka 0.1 procent av världens befolkning, konsumerar vi resurser som om vi hade tillgång till 4 jordklot. Det vill säga om alla världens 7 miljarder invånare levde som vi gör idag så hade det behövts 4 jordklot med naturtillgångar.

Det säger sig självt, vi kan inte längre leva i en linjär ekonomi som vi gör idag: att utvinna naturresurser, producera, konsumera och göra av oss med avfallet genom att återvinna en liten del och gräva ner eller bränna resten.

Cirkulär ekonomi genom cirkulära upphandlingar och inköp

Industriella revolutionen, och spridningen av industrialismen möjliggjorde snabb ekonomisk tillväxt.

Den linjära ekonomiska modellen kom att bli det dominerande styrmedlet globalt, på bekostnad av naturens kretslopp. Då modellen är kortsiktig har den satt stor press på världens naturresurser, vilket skapat ett behov av mer cirkulära modeller, som tar sikte på att nyttja redan tillverkade produkter genom återanvändning och återvinning. Övergången från linjär till cirkulär ekonomi är omdiskuterat på både nationell och internationell nivå.

 

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss
Efterfrågan på gamla reservdelar ökar

Efterfrågan på gamla reservdelar ökar

Våren 2015 startade Swecon sin demonteringsanläggning. Hittills har 300 maskiner demonterats och i snitt innehar varje maskin 100 funktionsdugliga komponenter som kan återanvändas. Delarna loggas in, rengörs, funktionstestas och vid behov renoveras. Swecons...

läs mer

ICKU är en del av Futuense AB

Strandvägen 7A, 141 51 Stockholm

Mejl: kundservice@icku.se
Telefon: 0763-22 42 77

www.futuense.se

Följ oss på LinkedIn

Vill du att vi kontaktar dig?

Hitta till oss

© 5 oktober, 2022 - ICKU, en del av Futuense AB | Webbdesign av Insign Webbyrå AB