Naturvårdsverket utreder bygg- och anläggningsavfall

mar 16, 2021 | Nyheter

Naturvårdsverket utreder bygg- och anläggningsavfall

Under bostadsbyggande och anläggning av vägar används stora mängder schaktmassor. Ineffektiv hantering är mycket kostsamt för samhället och orsakar miljö- och hälsoproblem. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag av regeringen att undersöka hanteringen av jord- och schaktmassor, entreprenadberg och andra naturliga material som förekommer vid anläggningsändamål. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022 och målet är att formulera tydligare regler och förordningar som möjliggör effektivare hantering av avfall i samband med bygg- och anläggningsarbeten. Uppdraget, som är en del av regeringens handlingsplan för att främja cirkulär ekonomi, har särskilt fokus på avfall. Isabella Lövin, tidigare miljö- och klimatminister, framför vikten av en minskad resursanvändning och minimering av risken för miljö- och hälsofara. Olika material bör därför hanteras och regleras på olika sätt, med hänsyn till dess användningsområden och kvalitet.

Källa: Regeringen