Vill du vara med i ett nätverk?

Anmäl ditt intresse så återkommer vi.

 
 
 
 
 
Avtalsuppföljning (upphandlare)
Entreprenadupphandling (upphandlare)
Anbud (leverantörer)
 
 
 

Nätverk

Ämnesnätverk

Vi på ICKU tror på att samverkan leder till högre effektivitet och produktivitet. Samverkan är också nyckeln till att föra ICKU:s vision om ett mer cirkulärt samhälle framåt. ICKU driver därför nätverk för dig som arbetar inom offentlig upphandling och den privata sektorn, där utbyte av erfarenheter och kunskap sker.

Nätverk som erbjuds för offentliga upphandlare är:


  • Avtalsuppföljning för bättre cirkulär ekonomi (prioriterade materialflöden som plast, livsmedel m.m.)
  • Entreprenadupphandling (hur ska man tänka cirkulärt och hur minimerar man avfallet).

Nätverk som erbjuds för leverantörer är:


Anbud (hur ska man som företag med hållbara produkter och tjänster lyckas i offentliga upphandlingar?) Vid varje tillfälle avhandlas ett aktuellt tema med en eller flera inbjudna föreläsare. Nätverken träffas 4 gånger per år. Varje nätverk består av max 25 deltagare och då alla restriktioner har försvunnit träffas vi fysiskt, men man kan också delta digitalt. Nätverksträffarna inrymmer föreläsningar, diskussioner med erfarenhetsbyten och mingel. Träffarna är på ca 3 timmar.


Pris för varje deltagare är 4 500 kronor exklusive moms.