konferens

Konferenser

Konferenser är en utmärk källa till ny kunskap, inspiration och nya kontakter.

Men konferenser ger er också ett tillfälle att lära känna de egna kollegorna bättre och en möjlighet till förbättrad och fördjupad samarbete sinsemellan.

På sikt avser ICKU att erbjuda konferenser med temat cirkulära upphandlingar och inköp inom olika ämnesområden. Vi vill med konferenserna inspirera er och ge nya perspektiv samt tankesätt om hur ni kan arbeta bättre med cirkulära lösningar inom er verksamhet.

Om ni har några önskemål eller förslag på tema berätta det för oss, så gör vi vårt bästa att förverkliga det.

Intresserad av att veta mer?

Ring eller maila oss så berätta vi mer.