rekrytering

Upphandlingar och inköp

Upphandling kan och bör nyttjas som ett strategiskt verktyg för vår omställning till en cirkulär och biobaserad ekonomi så att vi når dem nationella miljömålen, (dvs generationsmålet och miljömålen) och dem globala målen som Agenda 2030 uppställer. Då upphandlingar har långa led- och avtalstider så är det bråttom med att ställa cirkulära, miljö- och hållbarhetskrav i upphandlingar och inköp. Som Upphandlingsmyndigheten uttrycker det, det kan bara vara en upphandling borta. Alla måste därför göra sitt. Vi hjälper er, oavsett om ni är ett offentligt organ eller ett företag, att göra en genomsyn av alla relevanta policydokument så att de går hand i hand med era mål. Vi tittar också på vilka cirkulära, miljö och hållbarhetskrav ni kan och bör ställa i era kommande upphandlingar och inköp. Vi erbjuder också uppföljning av avtalen som ingåtts.

Intresserad av att veta mer?

Ring eller maila oss så berätta vi mer.

Vi hjälper er med er cirkulära omställning. Vi erbjuder:

Kartläggning av policydokument för att uppnå era uppsatta mål:

5

Upphandlings- och inköpspolicy

5

Miljöpolicy

5

Avfallsplan

5

Klimatpolicy

Åtgärdsprogram för kommande upphandlingar och inköp:

5

Uppföljning av avtal som ni ingått

5

Kravställning för kommande upphandlingar och inköp (cirkulära, miljö och hållbarhetskrav). Sammanställs i en rapport som kan användas vid behov

Stöd för era kommande upphandlingsunderlag:

5

Konkret bistå till att ta fram upphandlingsunderlag

5

Kartlägga era cirkulära företag inom er kommun