cirkulär ekonomi

ICKU – det självklara valet för omställning till cirkulära upphandlingar och inköp

I Sverige, med 10 miljoner invånare och cirka 0.1 procent av världens befolkning, konsumerar vi resurser som om vi hade tillgång till 4 jordklot. Det vill säga om alla världens 7 miljarder invånare levde som vi gör idag så hade det behövts 4 jordklot med naturtillgångar.

Det säger sig självt, vi kan inte längre leva i en linjär ekonomi som vi gör idag: att utvinna naturresurser, producera, konsumera och göra oss av med avfallet genom att återvinna en liten del och gräva ner eller bränna resten. Därför är det essentiellt att skapa en välfungerande cirkulär ekonomi på lokal, regional och nationell nivå om vi ska kunna behålla en biologisk mångfald, förbättra miljön och klimatet och fördela resurserna bättre sinsemellan. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har identifierat att just mål 12 i Agenda 2030, där svenska konsumtionsvanor ingår, är ett av Sveriges största utmaningar att uppnå.

Cirkulär ekonomi är således viktig för att bygga en välfungerande och hållbar välfärd som tar hänsyn till allas välbefinnande. Detta innebär att ekonomisk tillväxt varken sker på bekostnad av människas eller miljöns välmående, att investeringar inte baseras på vad som är ekonomiskt fördelaktigt på kort sikt. Vi behöver flytta oss från linjära affärsmodeller till delningsekonomi och cirkulära affärsmodeller. Modellerna kan innebära återanvändning, uppgradering, återtillverkning eller återvinning av varor och tjänster. För att vi ska kunna ställa om måste alla samhällsaktörer bidra. Därför vill ICKU öka kunskapen om cirkulär ekonomi och de möjligheter upphandlingar och inköp ger till samhällets omställning, genom att erbjuda utbildningar och kravstöd vid upphandling och inköp. Och det är bråttom! Vi har inte många år att ställa om, bara 8 år, så takten måste öka och det kan bäst göras genom utbildning och kompetenslyft.

Intresserad av att veta mer?

Ring eller maila oss så berätta vi mer.