konferens

Förhindra matsvinn i verksamheten

Matsvinn och matavfall är idag ett stort samhällsproblem. En tredjedel av maten som vi producerar slängs idag. Det är varken acceptabelt eller miljömässigt gynnsamt. För 1 kilogram tomater går det åt 180 kilogram vatten och för 1 kilogram äpplen går det åt cirka 700 kilogram vatten.

För att motverka matsvinn och matavfall erbjuder vi en utbildning särskild riktad till offentliga verksamheter om hur man ska strategiskt arbeta för att förebygga och minimera matsvinn och matavfall.

Intresserad av att veta mer?

Ring eller maila oss så berätta vi mer.