Enivro vill bygga återvinningsanläggning för uttjänta däck

Enivro vill bygga återvinningsanläggning för uttjänta däck

I förra veckan lämnade, Scandinavian Enviro Systems (Enviro) in ansökan om miljötillstånd för återvinningsanläggning på en industritomt i Lillesjö i Uddevalla. Anläggningen ska till att börja med få en kapacitet på 30 000 ton uttjänta däck. Enviro hoppas dock på att...
Restprodukter från jordbruket blir betong

Restprodukter från jordbruket blir betong

ByggVesta, RISE och Strängbetong har i ett gemensamt projekt, producerat hållbar betong genom att tillsätta aska från förbränning av spannmålsskal vid framställning av fjärrvärme. Denna industriella betong har endast halva klimatavtrycket jämfört med traditionell...
Enbart 3 av 9 materialåtervinningsmål nåddes år 2020

Enbart 3 av 9 materialåtervinningsmål nåddes år 2020

Naturvårdsverkets nya statistik visar att enbart tre av nio materialåtervinningsmål nåddes under 2020. Målen för förpackningar som är gjorda av glas, järnbaserad metall (stål) och aluminium (inklusive pantburkar) nåddes. Av statistiken framgår det också att under 2020...