Bioekonomi på nationella agendan

mar 16, 2021 | Nyheter

Bioekonomi på nationella agendan

En ny strategi gällande bioekonomi håller på att utvecklas genom samverkan mellan flera aktörer, däribland skogs-, jordbruks- och fiskenäringen, myndigheter, forskningsaktörer samt miljöorganisationer. Bioekonomistrategin är en del av regeringens omställningsarbete till en cirkulär ekonomi och förnybara råvaror och ska vara ett komplement till andra redan existerande strategier och förväntas presenteras under hösten 2021. Landsbygdsministern Jennie Nilsson framför att bioekonomin är ett avgörande delmål för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland vilket ska åstadkommas genom samarbete. Ett enat samarbetet är även ett strategiskt verktyg som också uppfyller syftet om att vara ett föregångsland för Sveriges grannländer och övriga EU-stater. Dialogen har även visat på existerande mål- och intressekonflikter mellan olika deltagande aktörer.

Källa: Regeringskansliet