Bioekonomi på nationella agendan

Bioekonomi på nationella agendan

En ny strategi gällande bioekonomi håller på att utvecklas genom samverkan mellan flera aktörer, däribland skogs-, jordbruks- och fiskenäringen, myndigheter, forskningsaktörer samt miljöorganisationer. Bioekonomistrategin är en del av regeringens omställningsarbete...
Naturvårdsverket utreder bygg- och anläggningsavfall

Naturvårdsverket utreder bygg- och anläggningsavfall

Under bostadsbyggande och anläggning av vägar används stora mängder schaktmassor. Ineffektiv hantering är mycket kostsamt för samhället och orsakar miljö- och hälsoproblem. Naturvårdsverket har därför fått i uppdrag av regeringen att undersöka hanteringen av jord- och...
Apotek ingår samarbete med Bower

Apotek ingår samarbete med Bower

Återvininngsappen Bower, som tidigare ingått samarbete med Coop, expanderar nu till att även inkludera apotekskedjan LloydsApotek. Detta möjliggör för konsumenter att panta och tjäna poäng genom att återvinna förpackningar från LloydsApoteks egna varumärke på...
Upphandlingsmyndigheten inför nya stöd för hållbar upphandling

Upphandlingsmyndigheten inför nya stöd för hållbar upphandling

Två nya stöd har introducerats av Upphandlingsmyndigheten för att främja cirkulär upphandling och hållbar plastanvändning. Införandet kommer i kölvattnet av, och i linje med, regeringens handlingsplan för en cirkulär ekonomi. Stöden förespråkar offentlig upphandling...
Hållbarhetsdatabas lanserats av S&P Global

Hållbarhetsdatabas lanserats av S&P Global

Analysföretaget Standards & Poor’s Global har lanserat en banbrytande sammanställning av hållbarhetsdata från över 9000 företag. Denna databas syftar till att skapa transparens kring företagens hållbarhetsarbete och utgör tillsammans med dataunderlag från...