SIS inleder arbete med kravstandard för innovationsledning

SIS inleder arbete med kravstandard för innovationsledning

Behovet av innovationsledning har under de senaste åren ökat mångfalt och gett upphov till en ny yrkestitel, innovationsledare. Aktörer på marknaden föredrar nu oftare nya lösningar framför gamla, där hållbarhetsskäl är en starkt bidragande faktor. I och med detta...
Delegationen för cirkulär ekonomi får ny ordförande

Delegationen för cirkulär ekonomi får ny ordförande

Tomas Kåberger, professor inom fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola, har blivit utsedd av regeringen till att ta över ordförandeskapet för delegationen för cirkulär ekonomi. Kåberger ersätter därmed Åsa Domeij, agronom och hållbarhetschef på Axfood, som...
Nya regler för att öka återanvändning av elektronik

Nya regler för att öka återanvändning av elektronik

I enlighet med de rekommendationer som föreslogs i den statliga utredningen Använd det som fungerar har regeringen nu fattat beslut om regler som utökar producentansvaret, vilka kommer att införas vid årsskiftet. Utredningen uppskattar att kring 20–25 miljoner...